Life

By telleropnul, June 22, 2016

Het derde land

Zingend en zonder herinnering
Ging ik uit het eerste land vandaan
Zingend en zonder herinnering

Ben ik het tweede land ingegaan
God, ik wist niet waarheen ik ging
Toen ik dit land ben ingegaan.

God, ik wist niet waarheen ik ging
Maar laat mij uit dit land vandaan
O laat mij zonder herinnering
En zingend het derde land ingaan.

“Het derde land”
Martinus Nijhoff

 

De boomdieren

In de bomen is de hemel dichterbij
is de grond verder dan op de grond
weten de dieren, misschien
springen zij daarom
van boom tot boom
van tak tot tak
dan weer dichter bij de hemel
dan weer dichter bij de grond

“De Boomdieren”
K Schippers

 

Stil

Alles wordt nu stil en niets is meer dan mijn ziel.

 

When things go wrong

When things go wrong as they sometimes will;
When the road you’re trudging seems all uphill;
When the funds are low, and the debts are high
And you want to smile, but have to sigh;
When care is pressing you down a bit-
Rest if you must, but do not quit.

Success is failure turned inside out;
The silver tint of the clouds of doubt;
And you can never tell how close you are
It may be near when it seems so far;
So stick to the fight when you’re hardest hit-
It’s when things go wrong that you must not quit.

 

Silence

Sticks and stones are hard on bones
Aimed with angry art,
Words can sting like anything
But silence breaks the heart.
– Suzanne Nichols

 

Nothing that comes stays

Nothing that comes stays
And nothing that goes
Is forever lost
– Anne Swetchine

 

When you come to the edge of all the light you know

When you come to the edge of all the light you know,
and are about to step off into the darkness of the unknown,
faith is knowing one of two things will happen:
There will be something solid to stand on,
or you will be taught how to fly.
– Barbara J. Winter

 

To see a world in a grain of sand

To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.
– William Blake

 

In this world of change

In this world of change,
nothing which comes stays,
and nothing which goes is lost.

 

Als ‘t gebeurt da’ j’ nie kunt slapen

als ‘t gebeurt da’ j’ nie kunt slapen
omdat de regen slaat op ‘t glas
of van de wind die het dak doe kraken
of omdat je stappen hoort in ‘t gras

kom dan bie mie om je te warmen
‘k maak een kamer voor u gereed
‘k zal u wiegen in mijn armen
‘k zal u duiken in mijn kleed.

der komen soms zo’n donkre dagen
dat de lucht nie openklaart
het leven is soms zwaar te dragen
da’ j’ liever nie geboren waart

kom dan bie mie om je te warmen
‘k maak een kamer voor u gereed
‘k zal u wiegen in mijn armen
‘k zal u duiken in mijn kleed.

zeg toch nooit ‘k wil nie meer leven
d’er is met joen dood niemand gebaat
dank zij joen hé ‘k dit geschreven
gie die mijn lied zo wel verstaat

kom dan bie mie om je te warmen
‘k maak een kamer voor u gereed
‘k zal u wiegen in mijn armen
‘k zal u duiken in mijn kleed

als mijn gezang gedaan zal g’raken
en ‘k nie meer wete wat nog verteld
als ‘t gebeurt da’k nie kan slapen
van duizend angsten ben gekweld

kom ik bie joen om mie te warmen
maak dan een kamer voor mie gereed
je moe mie dan wiegen in joen armen
en mie duiken in joen kleed.
– Willem Vermandere, voor Marie-Louise

 

Het is okee als je soms de fout ingaat

Het is okee als je soms de fout ingaat
Vergeet niet dat de keuzes die je maakt
de juiste zijn want je hebt ze zelf gemaakt.

En de deuren die je sluit
Zullen nooit meer opengaan
Smijt ze maar dicht, om vastbesloten door te gaan
Want het is voor altijd zwijgen, of voor altijd aan het woord
Wees niet bang om te verliezen, het leven wacht en dat gaat voort

 

‘n Beetje

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

— Toon Hermans

 

Al wat sterft zal bloeien

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien

— Toon Hermans

 

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestoven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

— Toon Hermans

 

Dood

‘k Heb voor de dood al meer dan eens
een lief gedicht geschreven
ik neem hem wel eens op m’n schoot
hij hoort zo bij het leven

ik weet hoe bang ik was als kind
wat heb ik ‘m geknepen
hij was m’n vijand, nu mijn vrind
nu heb ik hem begrepen

hij heeft mij zijn geheim verteld
en zo ben ik m’n angst ontgroeid
voor mij is hij een open veld
waar hemelhoog het voorjaar bloeit

— Toon Hermans

 

Geluk

Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw,
maar nu en dan een zonnetje.
Geluk dat is geen zeppelin,
‘t is hooguit ‘n ballonnetje.

— Toon Hermans