Freedom of speech

By telleropnul, September 24, 2016

Freedom of speech is our greatest good as a society.  For individuals it is a two edged sword in that it is both a privilege and a burden.  It is a privilege you get to enjoy but only if you can tolerate it in others – the door swings both ways.  If you expect others to be tolerant of your opinions, you have to learn to be tolerant of other peoples’ opinions in return.

In a discussion programme on Dutch television the topic of free speech was addressed following a  performance of a somewhat controversial stand-up comedian.  Note that this debate is exclusively about freedom of speech (think George Orwell 1984) and remarkably stays clear of becoming a debate on religion or ideology.

 

Cabaretier Hans Teeuwen wordt gevraagd waarom hij mensen ‘beledigt’ en of dat wel kan/mag. Directe aanleiding was het lied ‘Het Vrije Woord’ dat hij zong bij de herdenking van filmregisseur Theo van Gogh, die in 2004 om zijn islamkritische films werd vermoord door moslimextremist Mohammed Bouyeri. In zijn lied maakte Teeuwen een seksuele toespeling op de Meiden van Halal, die hem daarop uitnodigden in hun programma om zijn uitlatingen te verantwoorden. Later werd dit optreden van Hans Teeuwen uitgeroepen tot televisiemoment van het jaar 2007. Comedian Hans Teeuwen is asked why he ‘offends’ people and whether that may or should be allowed. The immediate cause for this conversation was the song ‘Het Vrije Woord’ (Free Speech) he sang at the memorial service for film director Theo van Gogh who, because of his films criticising Islam, was killed in 2004 by the Muslim extremist Mohammed Bouyeri. In his song, Teeuwen made a sexual allusion to the Meiden van Halal (‘Girls of Halal’; three Muslim girls of Moroccan origin who discuss current multicultural issues in the Netherlands), who subsequently invited him to their programme to justify his remarks. Later on, this performance of Hans Teeuwen won the “Television Moment of the Year 2007” award.

 

Some of the more on-topic questions and answers in the above video from about 1:30 minutes in, for your convenience:

 Waarom heeft U ons beledigd? Why did you insult us?
 Ja…vond’k grappig. Well, I thought it’d be funny.
 Wat vond U daar grappig aan? What was the fun in that?
 Nou ik vond het leuk omdat jullie zo kuis zijn om jullie dan in een sexuele context te noemen.  En als het dan ook nog rijmt is dat kat in het bakkie. Well, I thought it funny because of you being chaste to mention you in a sexual context.  And if it rhymes it’s a double win.
 Hebben er veel mensen om moeten lachen? Did a lot of people find it funny?
 Ja Yes.
 Inclusief U zelf? Including you?
 Ja, en ook -weet je wie ook?  Een hoogwaardigheidsbekleder uit Amsterdam.  Die zag ik, die zat daar ook.  Dat was de burgemeester.  En die moest ondanks zichzelf -want dat kon ‘ie natuurlijk. niet maken- en ik zag hem zo van ‘proest’ – nou ben ik goed bezig! Yes, and also – guess who?  A dignitary from Amsterdam.  I saw him there too.  He was the mayor.  And he couldn’t help himself -because that would be considered inappropriate- but I saw him do like *chuckle* – so I must be doing a great job surely, yes?!
Vanwaar de behoefte om ons te beledigen? Where does the need to insult us come from?
Vond ‘k grappig. I just thought it’d be funny.
U vond het grappig en dacht ik doe het gewoon even? You found it funny and thought why not?
Ja, ik moest een lied schrijven,  dus ja ik moest daar staan in de kou en het regende ook nog keihard…moet ik wel met iets leuks komen. Well yes, I was asked to write a song and I had to stand there in the cold and as it happened it was pouring rain…so I had to come up with something that was at least a bit entertaining, you see.
 U moet wel reageren op mijn vraag hé. Please respond to the question – you have to respond to the question, okay.
*Acterend, luide stem* IK MOET HELEMAAL NIKS! *Acting, with loud voice* WHAT I HAVE TO DO IS…NOTHING!
Waarom beledigt U zo veel? Why do you insult so much?
Ik beledig helemaal niet veel. Ik maak grappen. Ja maar wie dan nog meer ? I don’t insult much at all.  I try to be funny.  Yes, well, who else then?
U beledigt ons bijvoorbeeld. You are insulting us, for example.
Ja nou, dat is toch niet zo veel? Yes, well, that isn’t all that much then, is it?
En heel veel godsdiensten, ook. And a lot of religions, too.
Ja maar jullie hebben steun aan elkaar…dan kunnen jullie het samen verwerken… Yes, well at least you have each other…so you can process things together…
Waarom doet U dat? Why do you do this?
Nou ja, omdat ik dat grappig vind.  Omdat alles wat enige status heeft, heeft namelijk ook een vorm van macht en macht corrumpeert altijd en moet geridiculiseert kunnen worden – als dat niet meer kan dan krijg je enge toestanden…dictatuur… Well, yes, basically because I think there is fun in that.  Because anything that has a status of sorts, inherently has a form of power associated with it.  Power always corrupts and as such should be allowed to be ridiculed – when ridiculing is no longer allowed you end up with scary situations…dictatorship…
U wilt een doel bereiken met het beledigen? Is there a goal you are trying to achieve by insulting?
Nee ik wil mensen laten lachen.  Een doel?  Een doel?  Nee, ik kijk naar de wereld en dan zie ik heel veel dingen en sommige dingen vind ik ontzettend grappig of belachelijk of lachwekkend of stom en dan maak ik daar programma’s over, dan laat ik mensen daar om lachen. No I am trying to make people laugh.  A goal? A goal?  No, I look at the world and see lots of things – some of which I find immensely funny, some that I find ridiculous or some that I find humorous or stupid and I use them in my shows, to make people laugh.
Maar het recht op beledigen is heel anders dan het recht op vrijheid van meningsuiting. But the right to insult is something completely different than the right of freedom of speech.
Een mening kan beledigend zijn, snap je.  Het kan zijn dat als ik mijn mening geef, dit voor iemand anders beledigend is.  Bovendien is belediging voor sommige mensen iets van een waarheid die ze liever niet willen horen.  En dat zou dan kunnen betekenen van ‘o, dan mogen we daar niet over praten want dat is beledigend’. Speech can be insulting, you know.  When I state my opinion there is no saying who will take offense and who won’t.  On top of that, for some people taking offense is a first response to a truth they would rather not be confronted with.  This could then be interpreted as ‘oh, I guess we are not allowed to go there because someone takes offense’.
Doet u dit met voorbedachte rade? Do you offend intentionally?
Als ik programma’s maak, of zo’n liedje maak,  dan wil ik een leuk lied maken waar om gelachen kan worden een belediging kan ook heel erg grappig zijn. When I prepare shows or a song like this I try to write a fun song that makes people laugh and an insult can be very funny.
Waar ligt de grens? Where do you draw the line?
De grens ligt bij geweld. Violence. That’s where it stops.
Eerst mensen warm maken en laten koken en dan zeggen ‘Ja, dit is dan de grens hé’ So first you irritate and anger people and then say ‘this is where it stops, okay’
‘Warm maken?’…’laten koken?’…mensen kiezen er toch zelf voor om zich beledigd te voelen. ‘Irritate?’…’anger?’…people themselves choose whether or not to be offended.
Maar U beledigt heel veel mensen!  Dit doet veel mensen pijn. But you insult a lot of people!  This is hurtful to lots of people.
Jullie doen net of gevoeligheid en gekwetstheid en je beledigd voelen een voorrecht is alleen voor gelovigen.  Denken jullie als ik de TV aanzet dat ik niet dingen zie die mij ergeren?   Dat ik mij niet beledigd zou kunnen voelen?  Maar je ontwikkeld daar een schild voor.  Dat doe je in een vrije samenleving want je wordt gecontronteert met dingen waar je het niet altijd mee eens bent.  En het valt mij op dat heel vaak gelovigen daar heel slecht in zijn en omdat gelovigen een neiging hebben een monopolie op de waarheid te hebben, waar ze zeggen ‘zo is het leven’ en ‘zo moet het’. You pretend feeling hurt and feeling offended and insulted is a privilege reserved only for people of faith.  When I turn on the TV, don’t you think there are things that offend me?  That I would not be offended somehow?  But you need to develop thicker skin, shield yourself as it were.  That is what you do in a free society as you will be confronted with opinions you don’t always agree with.  And I have noticed it is often people of faith who lack this ability because they believe to have a monopoly on the truth as they tell us ‘this is what life is about’ and ‘this is how you need to live your life’.
U beledigt best wel vaak.  U kunt dat vierkant ontkennen maar U kunt niet zeggen dat U dat niet doet op het podium. You insult people quite a lot.  You may deny this, but you can’t deny doing this on stage.
Ja maar ik heb net iemand horen zeggen dat homosexualiteit een zonde is.  Ik heb net iemand weg zien lopen omdat er een minirok werd getoond.  Ik heb allemaal dat soort…ja, dat is ook heel erg beledigend. Yes, well… I have just heard someone say homosexuality is a sin.  I have just seen someone leave because of a mini skirt.  All those sorts of…yes, well…that is also quite offensive.
Het is toch ook een teken van beschaving dat we elkaar niet zomaar uitschelden? Isn’t it a sign of civilization to not call each other names?
Maar ik scheld niet zomaar uit; ik maak grappen.  En soms zijn dat grappen die over dingen gaan…onderwerpen die gevoelig liggen of die controversieel zijn, die zijn leuk, die zijn spannend, daar zit spanning en als cabaretier wil ik hier wat mee.  Juist.  Anders moet je het hele genre cabaret of satire afschaffen. But I don’t just call names; I make fun of things.  And sometimes I make fun of things that are considered sensitive or controversial – those are the things that are fun, that are exciting, that excite and as cabaret performer I seek out these things.  Especially.  Otherwise we might as well abolish the entire genre of cabaret and satire.