Henk Coeleveld

By telleropnul, March 29, 2020

Zondag 29 Maart 2020 9pm Australische tijd 1pm Nederlandse tijd.

Verwacht niet dat iemand dit vindt of leest, maar voor het geval dat.

Mijn vader is zojuist komen te overlijden en vredig heengegaan.

 


 

Sunday 29 March 2020 9pm Australian Eastern Time (AET) 1pm Central European Time (GMT+1)

Don’t expect anyone to find this or read this, but just in case.

My dad has passed away peacefully.

Words fall short.

 


 

Als ‘t gebeurt da’ j’ nie kunt slapen

als ‘t gebeurt da’ j’ nie kunt slapen
omdat de regen slaat op ‘t glas
of van de wind die het dak doe kraken
of omdat je stappen hoort in ‘t gras

kom dan bie mie om je te warmen
‘k maak een kamer voor u gereed
‘k zal u wiegen in mijn armen
‘k zal u duiken in mijn kleed.

der komen soms zo’n donkre dagen
dat de lucht nie openklaart
het leven is soms zwaar te dragen
da’ j’ liever nie geboren waart

kom dan bie mie om je te warmen
‘k maak een kamer voor u gereed
‘k zal u wiegen in mijn armen
‘k zal u duiken in mijn kleed.

zeg toch nooit ‘k wil nie meer leven
d’er is met joen dood niemand gebaat
dank zij joen hé ‘k dit geschreven
gie die mijn lied zo wel verstaat

kom dan bie mie om je te warmen
‘k maak een kamer voor u gereed
‘k zal u wiegen in mijn armen
‘k zal u duiken in mijn kleed

als mijn gezang gedaan zal g’raken
en ‘k nie meer wete wat nog verteld
als ‘t gebeurt da’k nie kan slapen
van duizend angsten ben gekweld

kom ik bie joen om mie te warmen
maak dan een kamer voor mie gereed
je moe mie dan wiegen in joen armen
en mie duiken in joen kleed.
– Willem Vermandere, voor Marie-Louise